Yleinen alue

Asemakaavaan merkitty yleinen alue tarkoittaa muuhun kuin yksityisomistukseen tarkoitettua aluetta. Yleinen alue on varattu kunnan, valtion tai muun julkisyhteisön käyttöön, jotka vastaavat myös alueen kunnossa- ja puhtaanapidosta.

Yleinen alue voi olla rekisteröity tai rekisteröimätön. Rekisteröity yleinen alue muodostetaan alueen lohkomisessa, jonka jälkeen se merkitään kiinteistönä kiinteistörekisteriin. Jos alueeseen kohdistuu kiinnityksiä, sitä ei voi rekisteröidä.

Yleisiä alueita ovat muun muassa

  • kadut
  • torit
  • puistot
  • urheilu-, virkistys- ja matkailualueet
  • vaara-alueet
  • erityis- ja suojelualueet
  • vesialueet

Kts. asemakaava, erityisalue, katualue, puisto, suojelualue, tori, urheilualue, vaara-alue, vesialue

Kts. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.