Tontin arvo alueittain

Rakennusmaan arvo vaihtelee paljon alueittain. Tyypillisesti tontin arvon on sitä korkeampi mitä suuremmassa kasvukeskuksessa se sijaitsee. Eli jos kunta on kasvava, tontin arvo on usein suurempi kuin hiljaisemmissa kunnissa. Tämän lisäksi myös kunnallis- ja aluetalous vaikuttaa tontin arvoon.

Tonttimaan alueelliseen arvoon kuuluu kuitenkin hyvin paljon muitakin ulottuvuuksia. Ensinnäkin tontin maantieteellinen sijainti vaikuttaa hintaan. Yleensä Etelä-Suomessa sijaitsevasta tontista maksetaan enemmän kuin pohjoisemmassa Suomessa sijaitsevasta tontista. Toisaalta, jos kyse on vapaa-ajan tontista, saattaa myös Pohjois-Suomen tonttien arvo kasvaa.

Tämän lisäksi tontin arvoon vaikuttaa se, millä alueella tontti sijaitsee tietyn kunnan sisällä. Karkeasti sanottuna tontin arvo kasvaa sitä mukaa, mitä lähempänä se on kunnan keskuksia. Toisaalta tontin arvo saattaa kasvaa myös silloin, kun se sijaitsee vesistön lähettyvillä.

Myös maasto vaikuttaa tontin hintaan. Tyypillisesti tasamaatontti on arvokkaampi kuin rinteessä sijaitseva tontti. Toisaalta rinteeltä aukeava näköala saattaa vaikuttaa tontin hintaan korottavasti.

Muita alueellisia tärkeitä tekijöitä ovat tontin saavutettavuus sekä sähkön, veden ja viemäröinnin saatavuus. Asemakaava-alueilla nämä tekijät on useimmiten ratkaistu ja tontille on rakennettu valmiiksi tieyhteydet. Haja-asutusalueilla tieyhteyksiä ei välttämättä ole kaikille tonteille, joka osaltaan vaikuttaa tontin hintaan alentavasti. Sama koskee myös esimerkiksi sähkölinjojen tai jätevedenpuhdistamon rakentamista tontille tulevaa rakennusta varten.

Näiden lisäksi tonttimaan arvoon vaikuttaa moni muukin tekijä. Tämän vuoksi kannattaa pyytää ammattilaiselta apua tontin hinta-arvion tekemiseen. Muista myös, että alustavan hinta-arvion voit tehdä Tonttimaan hintalaskurilla.

Tonttimaan arvolaskuri

Voit myös kokeilla Tonttimaan hintalaskuria. Tonttimaan kehittämän tontin arvolaskurin avulla voit arvioida tonttisi rahallista arvoa. Voit halutessasi myös testailla miten eri valinnat saattavat vaikuttaa hinnan muodostumiseen.