Tontin myyminen ja tontin arvo – Mitä pitää ottaa huomioon?

Oletko harkitsemassa tontin tai kiinteistön myymistä, ja haluaisit tietää sen nykyisen arvon? Jos vastasit kyllä, olet siinä mielessä onnekkaassa tilanteessa, sillä tonttien hintataso sekä kysyntä ovat tällä hetkellä todella korkealla tasolla.

Tonteille on kysyntää etenkin pääkaupunkiseudulla, missä hyvää tonttimaata etsitään tietyillä alueilla hyvin kuumeisesti. Tontin realistisen myyntihinnan arvioiminen voi kuitenkin olla usein hankalaa, koska siihen vaikuttaa yllättävän monet tekijät. Tontin tai kiinteistön käypää markkinahintaa voi kuitenkin arvioida myös itse, kunhan osaa ottaa huomioon muutamia hintaan vaikuttavia seikkoja.

Tontin arvon ja realistisen myyntihinnan määrittäminen

Vapaita tontteja etsivät yksityiset omakotitalojen ja kesämökkien rakentajat sekä esimerkiksi rakennusyritykset. Jos harkitset tontin myymistä ja haluaisit arvioida sen sopivaa myyntihintaa, sinun kannattaa olla selvillä siihen vaikuttavista seikoista. Alta löydät muutamia esimerkkejä, jotka voivat auttaa tonttimaan arvon määrityksessä.

Tontin sijainti ja paikkakunnan yleinen hintataso

Yksi ehkä ilmeisimmistä tontin arvoon vaikuttavista seikoista on tietysti sijainti. Laadukas omakotitalotontti maksaa yleensä huomattavasti enemmän kehäkolmosen sisäpuolisella alueella kuin vaikkapa Pohjois-Karjalassa, vaikka tontin koko ja käyttötarkoitus olisivatkin täysin samanlaisia.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että myös alueellisesti hyvin pienet erot saattavat vaikuttaa yllättävän paljon. Etenkin tiheämmin asutuilla kaupunkialueilla, muutaman sadan metrin matka vähemmän haluttuun suuntaan voi ratkaista koko kauppojen kohtalon. Myös ympäröivillä rakennuksilla on merkitystä eikä pidä unohtaa naapuruston imagoa.

Tontin koko ja käyttötarkoitus

Tontin käyttötarkoitus tarkoittaa sitä, että onko kohde esimerkiksi asuinalue, vapaa-ajan kohde vai teollisuusalue. Tämä käyttötarkoitus puolestaan vaikuttaa tontin arvoon ja sen määrittämiseen. Etenkin kaupunkialueilla tontit saattavat olla myös hyvin pieniä, jolloin tontin koko tai muoto saattavat vähentää tontin houkuttelevuutta. Tontin koolla on usein suora yhteys sen käytettävyyteen ja tätä kautta houkuttelevuuteen.

Tontin rakennusoikeus ja sallittujen rakennusten lukumäärä

Tontti ilman rakennusoikeutta ei kuulosta kovin hyvältä ajatukselta, jos asiaa miettii rakennuttajan kannalta. Rakennusoikeuden määrällä onkin suora vaikutus tonttimaan arvoon ja houkuttelevuuteen investointikohteena. Usein rakennuttajat laskevatkin tonttien arvon pitkälti siihen liittyvien rakennusneliöiden perusteella.

Kunnallistekniikan tila ja saatavuus

Kun ajatellaan tonttimaan houkuttelevuutta etenkin rakennuttajan näkökulmasta, kunnallistekniikan tila ja saatavuus ovat tärkeitä mittareita rakennuskustannuksia arvioitaessa.

Mikäli tonttimaa on kaavoitettu asuinalueeksi, on kunta yleensä valmistautunut järjestämään sen kunnallistekniikan. Kunnallistekniikan liittymishinnoissa on kuitenkin vaihtelua eri kuntien välillä. Mikäli alueella ei ole kunnallista viemäröintiä, on jäteveden puhdistus hoidettava itsenäisesti omalla tontilla ja tämä luonnollisesti lisää rakennuttamisen kustannuksia.

Tontin maaperän laatu ja rakennettavuus

Yksi hintaan vaikuttava seikka on maaperän laatu ja sen rakennettavuus. Valmis rakentamispaikka on aina parempi kuin sellainen maaperä, johon joutuu tekemään laajamittaisia perustustöitä. Kiinteälle ja kovalle maaperälle on yleensä myös helpompaa ja edullisempaa rakentaa kuin pehmeälle maalle. Kallioinen maaperä voi kuitenkin toisaalta myös nostaa perustamiskustannuksia.

Perustamiskustannuksilla onkin suuri merkitys tontin arvon määrityksessä, sillä rakennuttaja saattaa arvioida rakentamisen joskus jopa liian kalliiksi, vaikka tontti olisi muilta ominaisuuksiltaan otollinen. Myös tontin aikaisempi käyttötarkoitus voi vaikuttaa merkittävästi sen arvoon, mikäli potentiaalinen ostaja epäilee maaperää esimerkiksi saastuneeksi.

Rasitteet ja muut mahdolliset seikat

Tonttiin tai kiinteistöön saattaa liittyä myös erilaisia rasitteita, jotka vaikuttavat omalta osaltaan maan arvoon. Maan läpi kulkevat sähkölinjat, putket tai tiet saattavat hankaloittaa tontille tarkoitettujen rakennusten suunnittelu- ja rakennustyötä sekä vaikuttaa myös valmiin asuinkiinteistön houkuttelevuuteen.

Jos tontilla on esimerkiksi vanhoja purkukuntoisia rakennuksia, niillä on suora vaikutus tontin arvoon. Talojen purkaminen on loppupelissä yllättävän kallista puuhaa ja asemakaava-alueella talojen purkamiseen täytyy myös hakea lupa.

Kysynnän ja tarjonnan tilanne markkinoilla

Yksi erittäin suuri tontin arvoon vaikuttava seikka on tonttien ja kiinteistöjen tarjonnan tilanne markkinoilla, eli toisin sanoen konkreettinen kysyntä. Vaikka kaikki elementit olisivat kohdillaan ja tarjolla olisi todella kallisarvoinen kohde, sopivia ostajia ei välttämättä ole tarjolla. Tämän seurauksena myymisen kiireellisyys saattaa myös vaikuttaa potentiaaliseen hintaan.

Jos asialla ei ole kiire, myyjä voi odottaa sopivaa tilaisuutta jopa vuosia. Tässäkin on tosin varjopuolena odottelusta aiheutuvat kustannukset sekä riski markkinahintojen alenemasta.

Haluatko tietää tonttisi arvon? Pyydä maksuton hintatarjous

Jos sinulla on tonttimaata tai kiinteistö, josta olet valmis luopumaan tai muuten vaan haluaisit tietää sen tämänhetkisen myyntiarvon, kokeile Tonttimaan tarjouspalvelua. Kilpailutamme sinulle parhaan ostotarjouksen tontista. Olemme puolueeton välikäsi tontin omistajan sekä tontteja etsivien kumppaneidemme välillä. Mikäli kumppanimme on kiinnostunut kohteesta, on hän voi tehdä siitä alustavan ostotarjouksen jopa vuorokauden kuluessa.

Tonttimaan arvo alueittain

Tonttimaan arvo vaihtelee paljon alueittain. Tyypillisesti tontin arvon on sitä korkeampi mitä suuremmassa kasvukeskuksessa se sijaitsee. Eli jos kunta on kasvava, tontin arvo on usein suurempi kuin hiljaisemmissa kunnissa. Tämän lisäksi myös kunnallis- ja aluetalous vaikuttaa tontin arvoon.

Tonttimaan arvolaskuri

Voit myös kokeilla Tonttimaan hintalaskuria. Tonttimaan kehittämän tontin arvolaskurin avulla voit arvioida tonttisi rahallista arvoa. Voit halutessasi myös testailla miten eri valinnat saattavat vaikuttaa hinnan muodostumiseen.