Katualue

Katualueella tarkoitetaan asemakaavassa liikennekäyttöön osoitettua yleistä väylää. Asemakaavan katualueita ylläpitää kunta. Katualueista määrätään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kts. asemakaava

Kts. Maankäyttö- ja rakennuslaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.