Asemakaava

Asemakaava on maankäytön suunnitteluun liittyvistä tasoista yksityiskohtaisin kaava, missä määritellään yksityiskohtaisesti tietyn alueen käyttötarkoitus sekä ohjataan kyseiselle alueelle liittyvää rakentamista.

Asemakaavassa määritellään esimerkiksi kunnan alueiden ja rakentamisen järjestäminen, jonka pohjalta luodaan perusta maanomistajien ja kunnan välisten suhteiden muodostumiselle.

Ennen vanhaan asemakaavasta saatettiin käyttää myös termiä asemakartta.

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.