Asemakaavan merkinnät

Asemakaavassa esitetään yleensä eri alueiden sijoittumista, rakennuksen muotoja, yleisten alueiden sijainti ja mitoitusta ja niin edelleen. Asemakaavaan voidaan myös merkitä esimerkiksi rakennusten kerrosala, rakennustapaa koskevia tapoja, tonttien huleveden käyttö sekä myös tonttien tehokkuusluku.

Kts. asemakaava, tontin tehokkuus

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.