Kaavoitus

Kaavoituksella tarkoitetaan alueiden ja rakentamisen säännöstelyä, jonka avulla päätetään eri toimintojen sijoittumista kaupungin alueelle. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi asumiseen ja työpaikkoihin liittyvät suunnitelmat.

Kaavoitus jakautuu Suomessa kolmeen tasoon, joita ovat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Joissain tapauksissa saatetaan laatia myös niin kutsuttuja kaavarunkoja, jotka ovat yleiskaavaa tarkempia, mutta toisaalta asemakaavaa yksinkertaisempia.

Kts. asemakaava, maakuntakaava, yleiskaava

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.