Maakuntakaava

Maakuntakaava on yleiskaavaa yleispiirteisempi kuvaus alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteiden suuntaviivoista ja periaatteista. Sillä osoitetaan alueet, jotka ovat esimerkiksi tarkoitettu seudullisille ja valtakunnallisille liikenneratkaisuille, vesihuollolle, luonnonsuojelulle sekä asumiseen ja virkistykseen soveltuvat alueet.

Maakuntakaavan laatimista ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki, joka määrittelee kaavan sisältövaatimukset. Maakuntakaavan hyväksyy yleensä maakuntavaltuusto tai muu maakunnan liiton ylin päättävä toimielin.

Kts. asemakaava, osayleiskaava, ranta-asemakaava, yleiskaava

Kts. Maankäyttö- ja rakennuslaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.