Ranta-asemakaava

Ranta-asemakaava (aiemmin rantakaava) tarkoittaa asemakaavaa, joka on laadittu pääasiassa ranta-alueen loma-asutuksen suunnitteluun. Sen alueelle rakentamista ja muuta maankäyttöä valvotaan, jotta ne sopeutuvat rantamaisemaan ja muuhun alueen ympäristöön.

Ranta-alueille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa (maankäyttö- ja rakennuslaki). Jos ranta-asemakaavaa ei ole olemassa, rakentamiseen vaaditaan poikkeamispäätös.

Ranta-asemakaava on ainoa kaava, jonka itse maanomistaja voi myös laatia. Ennen tätä maanomistajan on kuitenkin oltava yhteydessä ranta-alueen kuntaan sekä toimitettava kunnalle maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Kts. asemakaava, kesämökki, maakuntakaava, osayleiskaava, ranta-alue, rantamökki, yleiskaava

Kts. Maankäyttö- ja rakennuslaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.