Kesämökki

Kesämökki tarkoittaa yleisesti ottaen haja-asutusalueella, mantereella tai saaressa, rannalla tai etäämpänä rannasta sijaitsevaa virkistyskäyttöön ja/tai vapaa-ajan asumiseen tarkoitettua asuinrakennusta.

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.