Kiinnitys

Kiinnitys tarkoittaa kiinteistön tai sen osan, määräalan tai määräosan merkitsemistä lainan vakuudeksi. Ennen kuin kiinnitystä haetaan kiinteistölle, sille on haettava lainhuuto, jolla varmistetaan se, että kiinnityksen hakija omistaa kiinteistön laillisesti. Kiinnityksen todisteena toimii kirjallinen tai sähköinen panttikirja, joka on voimassa pysyvästi, ellei kiinnitystä erikseen kuoleteta.

Yleensä kiinnityksen panttina käytetään kiinteistöjä, mutta myös asunto voi toimia panttina jonkun toisen henkilön lainassa.

Kts. lainhuuto, panttikirja, kiinteistö, määräala

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.