Lainhuuto

Lainhuuto tarkoittaa sitä, että kiinteistön, kiinteistön määräalan tai kiinteistön määräosan omistusoikeus kirjataan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Omistusoikeuden lisäksi rekisteriin kirjataan myös kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset, ulosmittaukset sekä muut mahdolliset rasitukset.

Kiinteistön lainhuutoa on haettava 6 kuukauden aikana kiinteistön, sen määräalan tai määräosan luovutuksen (kauppa, vaihto, lahja) vahvistamisesta.

Lainhuuto ei kuitenkaan ole kiinteistön omistamisen ja hallitsemisen edellytys, vaan omistaja voi ilman lainhuutoakin esimerkiksi myydä tai vuokrata sen. Täytyy kuitenkin huomioida se, että omistaja, joka ei ole hakenut lainhuutoa kiinteistölle, ei voi hakea kiinnitystä kiinteistöönsä eikä näin ollen käyttää kiinteistöään sopimusperusteisen panttioikeuden kohteena. Tämän lisäksi lainhuudatus on pakollinen toimenpide, joka on joka tapauksessa hoidettava.

Kts. kiinteistö, määräala, määräosa

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.