Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri on julkinen oikeusrekisteri, johon merkitään kiinteistön omistaja, sivullisten oikeudet, kiinnitykset sekä kiinteistön erityiset oikeudet. Rekisteriä ylläpitää kirjaamisviranomainen, jonka kansliassa jokaisella on myös oikeus tutustua rekisterin tietoihin ja asiakirjavihkoihin. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetaan mm. lainhuuto- ja rasitustodistuksia.

Kts. kiinteistökauppa

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.