Lainhuutotodistus

Lainhuutotodistuksella tarkoitetaan asiakirjaa, joka kertoo kiinteistön (rekisteriyksikön) omistusoikeudesta. Lainhuutotodistuksesta selviää, kenellä on lainhuuto kiinteistöön eli kuka kyseisen kiinteistön omistaa, mahdollinen vireillä oleva lainhuutovaatimus sekä muita kiinteistöä, sen määräosaa tai määräalaa koskevia merkintöjä.

Kts. lainhuuto

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.