Lajitteleva purkaminen

Lajitteleva purkaminen tarkoittaa rakenteiden purkamistapaa, jossa rakenteen puretaan järjestelmällisesti sekä syntyneet rakennusjätteet lajitellaan ja uusiokäytetään mahdollisimman pitkälle. Lajittelevan purkamisen tarkoituksena on toisin sanoen saavuttaa mahdollisimman korkea hyötykäyttöaste sekä pienentää purkujätteiden käsittelyn aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Lajittelevassa purkutyössä on tärkeää tehdä kohteeseen ensimmäisenä asbesti- ja ongelmajätekartoitus. Tämän jälkeen selvitetään se, mitä rakennusosia on mahdollista käyttää uudelleen sekä mistä rakennusosista voidaan valmistaa uusiomateriaalia. Rakennusosat on purkutyön yhteydessä pyrittävä pitämään mahdollisimman ehjinä, jotta niitä voi käyttää uudelleen. Usein lajitteleva purkaminen vaatiikin erityisosaamista ja -kalustoa, jotta purkamisesta syntyvillä osilla on mahdollisimman hyvä uusio- ja hyötykäyttöaste.

Kts. haitalliset rakennusmateriaalit, talon purkaminen

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.