Kiinteistökauppa

Kiinteistökauppaa säätelee laissa maakaari. Maakaaren mukaan kiinteistön kauppa on aina tehtävä kirjallisena ja kauppakirjaan täytyy kirjata ainakin seuraavat tiedot:

  • Kaupan osapuolet, henkilö-/y-tunnukset, osoitteet
  • Kaupan kohde ja kiinteistötunnus
  • Luovutustarkoitus
  • Määräalan tai määräosan ollessa kyseessä se, miten ne muodostuvat
  • Kauppahinta ja kauppahinnan maksuajankohta
  • Verot ja maksut, joista kaupan osapuolet vastaavat omistusaikanaan

Kiinteistön ostajalle on toimitettava lainhuuto- ja rasitustodistus sekä kiinteistörekisteriote. Jos kiinteistöön on tehty kuntotarkastus, myös siitä laadittu asiakirja on mainittava. Jos kuntatarkastuksen yhteydessä on havaittu virheitä kiinteistössä, ne on kirjattava kauppakirjaan.

Kaupanteon yhteydessä kaupanvahvistajan on oltava läsnä kaikkien kaupan osapuolten lisäksi. Kaupanvahvistajan tehtävänä on tarkistaa kauppakirjan oikeellisuus. Jos kiinteistökauppa tehdään sähköisesti Maanmittauslaitoksen tarjoamassa Kiinteistökaupan verkkopalvelussa, kaupanvahvistajaa ei tarvita.

Kts. kaupanvahvistaja, kaupanteko, kauppahinta, kiinteistörekisteriote, lainhuutotodistus
Aiheesta muualla kts. Maakaari (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.