Kiinteistökaupan reklamaatio

Kiinteistökaupassa reklamaatio laaditaan tilanteissa, joissa ostaja on havainnut, että kiinteistö ei vastaa sitä mitä hän on odottanut tai että kiinteistöstä löytyy vikoja ja puutteita. Kyseisissä tilanteissa kiinteistön ostaja voi laatia reklamaation kiinteistön myyjälle ja vaatia hinnanalennusta, vahingonkorvausta tai kaupan purkua.

Kiinteistökaupan reklamaatio on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe on havaittu tai se olisi pitänyt havaita, mutta kuitenkin viimeistään viiden vuoden kuluessa siitä, kun kiinteistön hallinta on luovutettu ostajalle. Jos kyseessä on elinkeinonharjoittaja, joka ammattimaisesti myy tai rakentaa kiinteistöjä, reklamaation takaraja on kymmenen vuotta.

Kiinteistökaupan reklamaatiolla ei ole laillisia muotovaatimuksia, mutta se on kuitenkin syytä tehdä kirjallisesti. Reklamaatioon kirjataan kaupan kohteen virhe sekä se, miten virhe ilmenee, joiden lisäksi reklamaatiossa ilmoitetaan, mitä vaatimuksia ostajalla on myyjää kohtaan (hinnanalennus, vahingonkorvaus, kaupan purku). Tarkkaa euromääräistä summaa ei reklamaatioon tarvitse vielä tässä vaiheessa kirjata.

Kts. hinnanalennus ja kaupan purku kiinteistökaupassa, kiinteistökauppa, kiinteistön laatuvirhe, piilevä virhe
Kts. Maakaari (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.