Kiinteistön laatuvirhe

Kiinteistön laatuvirhe tarkoittaa yleisesti sitä, että kiinteistön ominaisuudet eivät vastaa niitä mitä on sovittu tai että myyjä on antanut ostajalle virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa esim. kiinteistön pinta-alasta, rakennusten kunnosta, rakenteista tai muusta kiinteistön laatua koskevasta ominaisuudesta ennen kaupantekoa.

Kiinteistön ostajalla on laatuvirheen perusteella mahdollisuus pyytää hinnanalennusta ja vahingonkorvausta. Jos virhe on olennainen, ostajalla on oikeus purkaa kauppa. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen korvaamaan vahinkoa, jos hän pystyy osoittamaan, että virhe ei johdu myyjän huolimattomuudesta.

Kts. kiinteistökaupan reklamaatio, hinnanalennus ja kaupan purku kiinteistökaupassa, piilevä virhe, tiedonantovelvollisuus
Aiheesta muualla kts. Maakaari (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.