Tiedonantovelvollisuus

Asuntoa tai kiinteistöä myydessään myyjällä on lain määräämä velvollisuus antaa asunnon ostajalle kaikki olennainen tieto liittyen asuntoon/kiinteistöön. Asuntokaupoista määritellään asuntokauppalaissa, kiinteistökaupoista puolestaan maakaaressa.

Jos asunnossa on virhe, josta myyjä on tietoinen tai josta hänen olisi pitänyt tietää eikä hän ilmoittanut siitä asunnon ostajalle, myyjän katsotaan laiminlyöneen tiedonantovelvollisuuttaan. Tiedonantovelvollisuus käsittää kaikki mahdolliset asunnossa tai kiinteistössä olevat virheet sekä muut sen arvoa alentavat asiat.

Jos myyjä ei tiennyt eikä hänen olisikaan pitänyt tietää jostain asuntoon/kiinteistöön liittyvästä virheestä, kyseessä on piilevä/salainen virhe eikä myyjä näin ollen ole syyllistynyt tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiin.

Myös ostajalla on oma vastuunsa asunto- ja kiinteistökaupoissa, nimittäin selonottovelvollisuus. Jos asunnosta löytyy myyjän tiedossa oleva virhe, jota hän ei ole ilmoittanut ostajalle, mutta ostaja ei ole tarkistanut asuntoa ennen kauppaa, ostaja ei voi vedota virheeseen.

Kts. asuntokauppalaki, ennakkotarkastusvelvollisuus, myyjän velvollisuudet asuntokaupassa, myyjän velvollisuudet kiinteistökaupassa, ostajan velvollisuudet asuntokaupassa, selonottovelvollisuus

Kts. Asuntokauppalaki (Finlex), Maakaari (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.