Tasinko

Tasinko tarkoittaa omaisuuserää, jonka enemmän omistava puoliso suorittaa vähempivaraiselle puolisolle avioero-osituksen yhteydessä. Tasingon ositusperusteena on joko avioero tai puolison kuolema. Se voi olla rahaa tai muuta kiinteää omaisuutta. Tasinkoa maksavalla osapuolella on oikeus päättää, mitä omaisuutta hän luovuttaa tasinkona.

Tasingon määrä lasketaan osituslaskelmalla, jossa kummankin puolison avio-oikeuden alaiset varat lasketaan yhteen ja vähennetään velat. Tästä saadaan tulokseksi omaisuuden säästö, joka jaetaan kahtia.

Tasinkoa maksetaan myös lesken ja vainajan perillisten välillä. Leski tosin saa itse päättää, maksaako tasinkoa vai ei (lesken suoja eli tasinkoprivilegi).

Jos puolison omaisuus on luovutettu konkurssiin tai jos puoliso on rikollisella tavalla aiheuttanut toisen puolison kuoleman tai jos puoliso on ollut osallisena sellaiseen rikokseen, tasinkoa ei tarvitse maksaa lainkaan.

Kts. avio-oikeus, avioehto, aviovarallisuussuhde, kuolinpesä, perukirja, perunkirjoitus, pesänselvitys

Kts. Avioliittolaki (Finlex), Perintökaari (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.