Avio-oikeus

Avio-oikeus astuu voimaan, kun pariskunta solmii avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen, ja se on voimassa avioliiton päättymiseen saakka (avioero, puolison kuolema). Avio-oikeudella tarkoitetaan aviopuolisoiden oikeutta toistensa omaisuuteen avioliiton päättyessä.

Aviopuolisot voivat rajoittaa avio-oikeutta tekemällä avioehtosopimuksen, joka määrittelee sen, miten omaisuus jaetaan avioliiton purkautuessa.

Kts. avioehto
Kts. Avioliittolaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.