Avioehto

Avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen solmimisen yhteydessä parisuhteen osapuolille tulee automaattisesti oikeus toistensa omaisuuteen avio-oikeuden kautta. Tätä oikeutta pystyy kuitenkin rajoittamaan tai estämään täysin laatimalla avioehto.

Avioehdon voi tehdä joko ennen avioliiton solmimista, mutta se on mahdollista tehdä myös avioliiton aikana. Avioehtosopimuksella määritellään se, mihin puolison omaisuuteen toisella puolisolla on oikeus avioliiton päätyttyä (avioero, puolison kuolema). Avioehdon voi myös määritellä niin, että se astuu voimaan ainoastaan jommassakummassa tapauksessa. Esimerkiksi jos avioliitto päättyy avioeroon, avioehto astuu voimaan, mutta puolison kuollessa sovelletaan normaalia avio-oikeutta.

Avioehto on aina tehtävä kirjallisesti ja se pitää olla molempien osapuolien hyväksymä. Tämän lisäksi kahden esteettömän henkilön on todistettava avioehto oikeaksi.

Ilmoitus avioehdosta tehdään Digi- ja väestötietovirastoon kirjallisesti.

Kts. avio-oikeus, avioehtosopimus
Kts. Avioliittolaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.