Avioehtosopimus

Avioehtosopimus määrittelee aviopuolisoiden ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolten oikeuden toistensa omaisuuteen. Ilman avioehtosopimusta avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päätyttyä joko avioeroon tai puolison kuolemaan sovellettaisiin avio-oikeutta.

Avioehtosopimukseen tarvitaan molempien osapuolten suostumus. Sen voi tehdä joko ennen avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen solmimista tai sen aikana. Sopimus tehdään kirjallisesti, se päivätään ja allekirjoitetaan, jonka jälkeen kaksi esteetöntä henkilöä todistavat allekirjoitukset oikeiksi.

Kts. avioehto, avio-oikeus
Kts. Avioliittolaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.