Aviovarallisuussuhde (Ositus)

Aviovarallisuussuhteella tarkoitetaan yksinkertaistettuna sitä avio-oikeudellista asemaa ja taloudellista suhdetta, joka puolisoiden välille syntyy avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen solmimisen yhteydessä. Avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä (avioero, kuolema) osapuolten omaisuus erotellaan avio-oikeuden mukaisesti. Omaisuuden erottelun jälkeen maksetaan mahdolliset vastikkeet ja velat sekä erotellaan henkilökohtainen omaisuus. Tämän erottelun seurauksena voi syntyä toiselle osapuolelle velvollisuus maksaa toiselle tasinkoa. Kuolemantapauksessa leskellä on mahdollisuus luopua vaatimasta tasinkoa.

Poikkeuksena on, jos puolisot ovat solmineet avioehdon. Tällöin sovelletaan sen määräämiä käytäntöjä.

Aviovarallisuussuhteeseen sovelletaan sen valtion lakia, jossa muodostui kummallekin osapuolelle asuinpaikka avioliiton solmimisen jälkeen. Jos asuinpaikka muuttuu avioliiton aikana toiseen valtioon, tällöin kyseisen valtion lakia sovelletaan ainoastaan, jos puolisot ovat asuneet kyseisessä valtiossa vähintään viisi vuotta.

Kts. avio-oikeus, avioehto, tasinko

Kts. Avioliittolaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.