Perukirja

Perukirja on perunkirjoituksissa laadittava asiakirja. Perukirjalla on kolme pääasiallista tehtävää: osakasluettelo, omaisuusluettelo ja veroilmoitus.

Perukirjan osakasluettelo tarkoittaa sitä, että siihen on merkittävä kaikki ne henkilöt, jotka ovat kuolinpesän osakkaita ja näin ollen oikeutettuja perintöön. Näitä henkilöitä ovat mm. vainajan lapset, sisaret, vanhemmat ja leski sekä parisuhdekumppani, jos parisuhde on virallisesti rekisteröity. Perukirjan osakasluetteloon voi listata myös ulkopuolisia tahoja, esim. hyväntekeväisyysjärjestöt.

Perukirjan omaisuusluettelo tarkoittaa kuolinpesän omaisuutta varoineen ja velkoineen. Omaisuusluettelon tarkoitus on toimia pohjana perunkirjoituksen jälkeiselle omaisuuden ositukselle ja perinnönjaolle.

Perukirja toimii myös kuolinpesän veroilmoituksena, eli Verohallinto laskee perukirjassa ilmoitettujen tietojen perusteella jokaisen pesän osakkaan perintöveron. Perintöveron suuruus riippuu sukulaissuhteista sekä perittävän omaisuuden arvosta.

Perukirjaan on kirjattava perunkirjoituksen aika ja paikka, läsnäolijat, vainajan täydellinen nimi, ammatti ja kotipaikka sekä syntymä- ja kuolinpäivä. Näiden lisäksi perukirjaan merkitään kaikkien kuolinpesän osakkaiden nimet, kotipaikat, syntymäajat sekä sukulaissuhteet vainajaan.

Perukirjan sukuselvityksen täytyy lain mukaan olla katkeamaton vainajan 15 ikävuodesta alkaen mukaan lukien jo edesmenneet ja/tai perinnöstä luopuvat osakkaat. Suomessa asumisen ajalta sukuselvityksiä antavat mm. Digi- ja väestövirasto, Evankelisluterilainen kirkko sekä Ortodoksinen kirkko.

Perukirjassa ilmoitetaan kuolinpesän varallisuus (varat ja velat) sellaisina kuin ne olivat kuoleman tapahtuessa, ja se toimitetaan kaikille kuolinpesän osakkaille velkojat mukaan lukien.

Perukirjan voi laatia joko itse tai teettää sen ulkopuolisella henkilöllä. Allekirjoituksien jälkeen perukirja toimitetaan Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta.

Kts. kuolinpesä, perunkirjoitus

Kts. Perukirja netissä -palvelu (Aatos), Perunkirjoitus (Vero.fi), Perintökaari (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.