Kuolinpesä

Kuolinpesä tarkoittaa kuolleen henkilön varojen ja velkojen muodostamaa taloudellista kokonaisuutta ennen perinnönjakoa. Kuolinpesään lasketaan siis mukaan paljon erilaista omaisuutta, joita voivat olla esimerkiksi kiinteistö tai asunto, auto, huonekalut sekä taide-esineet.

Jakamattomalla kuolinpesällä on osakkaidensa kesken yhteishallinto, eli kaikki pesän osakkaat hoitavat ja hallitsevat kuolinpesään kuuluvaa omaisuutta yhdessä. Kukaan kuolinpesän osakkaista ei saa myydä kuolinpesän omaisuutta ilman osakkaiden yksimielisyyttä asiasta. Kuolinpesän osakkaisiin kuuluvat lakimääräiset perilliset (lapset tai heidän jälkeläisensä), leski (jos puolisoilla oli avio-oikeus toistensa omaisuuteen) sekä yleistestamentin saaja (henkilö, jolle vainaja on testamentannut osan omaisuudestaan tai koko omaisuutensa).

Kuolinpesä lakkaa olemasta, kun vainajan perintö on jaettu.

Kts. jäämistö, perukirja, perunkirjoitus, pesänselvittäjä, pesänselvitys

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.