Perunkirjoitus

Perunkirjoitus tarkoittaa toimitusta, jossa selvitetään kuolinpesän omaisuus ja velat sekä perilliset ja testamentinsaajat perinnönjakoa ja perintöverotusta varten. Perunkirjoitus on tehtävä aina jokaisen Suomessa kuolleen henkilön kuoleman jälkeen ja se on järjestettävä 3 kuukauden kuluessa kuolemasta. Erityisestä syystä siihen voi hakea Verohallinnolta lisäaikaa.

Jos perunkirjoitusta ei toimiteta, saattaa se aiheuttaa kuolinpesän osakkaille henkilökohtaisen velkavastuun vainajan veloista.

Perunkirjoitustilaisuuteen kutsutaan kaikki pesän osakkaat sekä leski. Perunkirjoituksen toimittaa kaksi ns. uskottua miestä. Näille henkilöille ei ole asetettu tiettyjä pätevyysvaatimuksia muuten kuin, että heidän täytyy olla oikeustoimikelpoisia ja täysi-ikäisiä. Uskottuna miehenä voi toimia jotkut kuolinpesän osakkaista tai tehtävään voi palkata asiantuntijan.

Jos vainajalla on velkaa tai jos kuolinpesään liittyy kansainvälinen ulottuvuus, on suositeltavaa kääntyä ulkopuolisen asiantuntijan puoleen. Asiantuntijapalveluita tarjoavat mm. oikeusapu-, asianajo- ja lakitoimistot sekä hautaustoimistot ja pankit.

Uskotut miehet luetteloivat ja arvottavat vainajan kuolinhetken varat käypään arvoon. Jos varoja ja velkoja ilmenee perunkirjoituksen jälkeen, niistä on lähetettävä tieto Verohallinnolle täydennys- tai oikaisukirjana.

Kts. kuolinpesä, perukirja

Kts. Perunkirjoitus (Vero.fi), Perintökaari (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.