Perustajaosakas

Perustajaosakas eli perustajaurakoitsija tarkoittaa tyypillisesti rakennusyhtiötä (joskus myös henkilö tai yhteisö), joka omistaa kaikki asunto-osakkeet rakennuksen rakennusvaiheessa. Tämän lisäksi perustajaosakas joko omistaa tontin tai hallitsee sitä maanvuokrasopimuksen perusteella.

Perustajaosakas tekee kaikki rakennukseen liittyvät päätökset ennen rakennuksen valmistumista sekä on vastuussa rakentamisvaiheen suunnitteluratkaisujen toimivuudesta ja rakentamisen virheettömyydestä. Perustajaosakkaalla on asuntokauppalakiin perustuva virhevastuu, joka on voimassa 10 vuotta.

Rakennus- ja turvallisuusvastuiden lisäksi perustajaosakkaalla on vastuu laatia ja tallettaa kaikki tarvittavat asiakirjat ja vakuutukset. Näihin asiakirjoihin kuuluvat mm. perustamis-, kaupparekisteri-, luotto- ja lainhuutoasiakirjat sekä rakennukseen liittyvät rakennusluvat ja -piirustukset sekä rakennustapaseloste.

Kun rakennus/rakennukset valmistuvat, järjestetään hallinnonluovutuskokous perustajaosakkaan ja rakennusvaiheessa asunto-osakkeita ostaneiden uusien osakkaiden kesken. Hallinnonluovutuskokous on yhtiökokous, jossa osakkeiden hallintaoikeus siirretään tuleville asukkaille. Jos kaikkia asuntoja ei ole tähän mennessä saatu myytyä, perustajaosakas saattaa edelleen kuulua asunto-osakeyhtiön hallitukseen.

Perustajaosakkaasta käytetään myös nimitystä grynderi ja perustajaosakemallia puolestaan grynderimalliksi.

Kts. asunto-osakeyhtiö, asuntokauppalaki, myyjän velvollisuudet asuntokaupassa, rakentamisvaihe, RS-järjestelmä, turva-asiakirjat, vuositarkastus

Kts. Asuntokauppalaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.