RS-järjestelmä

RS-järjestelmä (sanoista ”rahalaitosten neuvottelukunnan suosittelema”) on kehitetty turvaksi niille asunnon ostajille, jotka tekevät sitovan kaupan rakentamisvaiheessa olevasta asunnosta.

RS-järjestelmän säännökset määritellään asuntokauppalaissa ja niiden noudattaminen on rakentajalle/rakennuttajalle (perustajaosakkaalle) pakollista silloin, kun asunto-osakkeita aletaan tarjota ostettavaksi rakennusvaiheessa. Myyminen rakennusvaiheessa tarkoittaa sitä, että rakennusvalvontaviranomainen ei ole vielä hyväksynyt kaikkia yhtiölle tulevia rakennuksia käyttöönotettaviksi.

Asuntokauppalain mukaan perustajaosakkaan on talletettava pankkiin tiettyjä vakuuksia konkurssin ja mahdollisten rakennusvirheiden varalta. Näitä asiakirjoja ovat

  • osakeyhtiön perustamisasiakirja ja yhtiöjärjestys
  • yhtiön kaupparekisteriote
  • selvitys yhtiön osakepääoman maksamisesta
  • yhtiön taloussuunnitelmat ja luotot
  • selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta tontille
  • todistus kiinteistöön kohdistuvista rasitteista
  • rakennuslupa ja -piirustukset sekä rakennustapaseloste
  • tehdyt urakkasopimukset
  • vakuusasiakirjat

Näiden vakuuksien lisäksi perustajaosakkaan on avattava erityinen RS-tili eli kauppahintojen maksutili pankkiin. Kyseiselle tilille maksetaan kauppahinnat lukuun ottamatta kahta prosenttia, joka talletetaan myyjän nimiin sulkutilille. Jos asunnossa ilmenee korjattavaa tai muuta keskeneräisyyttä muuton hetkellä, ostaja voi kieltäytyä vapauttamasta kyseistä kahta prosenttia.

Perustajaosakkaan on asetettava erinäisiä vakuuksia pitkin rakennusvaihetta, joista ensimmäinen on rakentamisvaiheen vakuus. Kyseinen vakuus voidaan vapauttaa rakennusten valmistumisen jälkeen, mutta vasta sen jälkeen kun uuden taloyhtiön hallitus ja osakkeiden ostajat ovat siihen suostuneet. Osakkeiden ostajilla on oikeus evätä vakuuksien vapauttaminen esimerkiksi silloin, kun kohteessa on rakennusvirheitä.

Rakennusvaiheen valmistuttua voimassa on edelleen rakennusajan jälkeinen vakuus, jolla mm. varmistetaan vuositarkastuksessa todettujen virheiden korjaaminen.

Näiden lisäksi perustajaosakkaan täytyy vielä asettaa ns. pitkän ajan vakuus, jonka voi hakea myös vakuutusyhtiöltä. Tällä vakuudella suojellaan sitä, ettei rakennuttaja poistu markkinoilta ennen takuuajan umpeutumista esimerkiksi konkurssin kautta.

Kts. asunto-osakeyhtiö, asuntokauppalaki, myyjän velvollisuudet asuntokaupassa, perustajaosakas, rakentamisvaihe, turva-asiakirjat, vuositarkastus

Kts. Asuntokauppalaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.