Turva-asiakirjat

Turva-asiakirjoille tarkoitetaan asunto-osakeyhtiöön ja rakentamishankkeeseen liittyviä asiakirjoja. Kyseinen rakentamishanke voi koskea uudis- ja korjausrakentamista tai lisärakentamista.

Turva-asiakirjat ovat mm. yhtiöjärjestys, lainhuutotodistus, taloussuunnitelma, yhtiön perustamisasiakirjat ja urakkasopimus.

Perustajaosakkaan (eli rakentajan/rakennuttajan) on huolehdittava siitä, että turva-asiakirjat luovutetaan säilytettäväksi ennen kuin asunto-osakeyhtiön osakkeita tarjotaan ostajille. Jos asunto-osakeyhtiö on hankkinut rakentamishanketta varten luottoa, asiakirjojen säilyttäjänä toimii luoton myöntänyt luottolaitos. Jos luottoa ei hankittu, aluehallintovirasto huolehtii turva-asiakirjojen säilyttämisestä. Asiakirjojen säilyttäjän on varmistettava ja tarkastettava asiakirjojen sisältö sekä se, että ne ovat kaikkien määräysten mukaisia.

Kun rakentamisvaihe päättyy ja taloyhtiölle on valittu hallitus, turva-asiakirjat luovutetaan asunto-osakeyhtiölle.

Kts. asunto-osakeyhtiö, lisärakentaminen, perustajaosakas, RS-järjestelmä, uudisrakentaminen

Kts. Turva-asiakirjojen säilyttäminen (Aluehallintovirasto), Valtioneuvoston asetus turva-asiakirjoista asuntokaupoissa (Finlex), Oikeusministeriön asetus ryhmärakennuttamisasiakirjoista (Finlex), Asuntokauppalaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.