Uudisrakentaminen

Uudisrakentaminen tarkoittaa uuden rakennuksen rakentamista tai jo olemassa olevan rakennuksen yhteyteen rakennettavaa tilaa. Uudisrakennettu kohde voi olla omakoti-, rivi-, kerros- tai paritalo.

Kts. uudiskohde

Uudisrakentamisesta puhutaan myös silloin, kun henkilön vamman tai sairauden vuoksi tehdään erinäisiä välttämättömiä muutostöitä. Tällaisia uudisrakentamisen kohteita ovat esimerkiksi ovien leventäminen, liuskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon asentaminen sekä kiinteiden kalusteiden ja rakennus- ja sisustusmateriaalien muuttaminen.

Tällaisesta uudisrakentamisesta on mahdollista tietyissä tapauksissa saada korvaus. Korvaus on mahdollinen esimerkiksi silloin, kun henkilön vamma tai sairaus on pahentunut tai olosuhteet ovat muutoin muuttuneet.

Kts. Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (2. luku 12 §) (Finlex), Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (9 §) (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.