Rakentamisvaihe

Rakentamisvaihe tarkoittaa asuntokauppalain mukaan sitä ajanjaksoa, joka edeltää asuntoyhteisön uuden tai uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla korjausrakennetun rakennuksen valmistumista. Rakentamisvaihe tarkoittaa myös sitä ajanjaksoa, joka edeltää yhteisölle myöhemmin lisää rakennettavien uusien asuinhuoneistojen valmistumista.

Rakentamisvaiheen alkamisajankohtaa ei ole tarkkaan määritelty laissa. Tyypillisesti sen katsotaan alkaneen viimeistään silloin, kun kohteita aletaan tarjota kuluttajille sellaisilla ehdoilla, joilla kuluttajat eivät ilman seuraamuksia voi perua tekemiään kauppoja.

Rakentamisvaihe päättyy asuntokauppalain mukaan silloin, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennuksen tai rakennukset kokonaisuudessaan käyttöönotettaviksi. Toinen edellytys on, että yhteisölle on valittu uusi hallitus. Jos kyseessä on osaomistusyhteisö, uuden hallituksen valintaa ei edellytetä.

Kts. asuntokauppalaki, ennakkomarkkinointi, lisärakentaminen, osaomistusasunto, RS-järjestelmä, täydennysrakentaminen

Kts. Asuntokauppalaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.