Rakennusoikeus

Rakennusoikeus tarkoittaa omistusoikeuteen tai rajoitettuun esineoikeuteen sisältyvää oikeutta käyttää kiinteistöä rakentamistarkoituksiin. Tällä tarkoitetaan sitä kaikkea, mitä rakennuspaikalle voi rakentaa asemakaavan, maankäyttö- ja rakennuslain tai rakennusjärjestyksen antamissa puitteissa.

Yksittäiseen tonttiin liittyvät rakennusoikeudet löytyvät rakennuskaavasta, jolla myös säädellään sitä kerrosalaa, joka rakennuspaikalle on luvallista rakentaa.

Kiinteistön omistajalla on rakennusoikeuden hyödyntämismahdollisuus, mutta sopimuksella tämän hyödyntämismahdollisuuden voi myöntää ulkopuoliselle taholle esimerkiksi perustamalla kiinteistöön kohdistuvan maanvuokraoikeuden.

Jos kiinteistöllä on yhteisomistajia, he voivat sopia rakennusoikeuden jakamisesta hallinnanjakosopimuksella.

Kts. asemakaava, hallinnanjakosopimus, kerrosala, kiinteistö, maan vuokraaminen, omistusoikeus

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.