Maan vuokraaminen

Maan vuokraaminen tarkoittaa sitä, että tietty kiinteistö tai alue annetaan vuokralle sovittua maksua vastaan joko toistaiseksi tai määräajaksi. Maan vuokraamisen sopimus on tehtävä pääsääntöisesti kirjallisena ja sopimukseen kirjataan kaikki vuokraamista koskevat ehdot. Jos ehtoa ei ole kirjattu maanvuokrasopimukseen, ehto on mitätön.

Maanvuokrasopimukseen on kirjattava vähintään kiinteistön sijaintikunta, kylän tai kaupunginosan nimi tai numero, tilan nimi ja sen rekisterinumero tai korttelin ja tontin numerot sekä kiinteistötunnus. Jos maanvuokraamisen kohteena ei ole kiinteistö, vuokra-alue täytyy yksilöidä tarkasti esimerkiksi karttaliitteelle.

Maan vuokraamisesta säädetään maanvuokralailla.

Kts. Maanvuokralaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.