Maankäyttö

Maankäytöllä tarkoitetaan tyypillisesti maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta, jonka avulla luodaan toimiva, turvallinen ja viihtyisä ympäristö kunnan asukkaille ja kunnan alueella toimiville yrityksille. Sillä ohjataan esimerkiksi koulujen, terveyskeskusten, kauppakeskusten ja erilaisten liikenneratkaisujen ja -järjestelyiden sijoittumista kunnan alueilla.

Maankäytön suunnittelua ohjaavat sekä yleiskaavat että maakuntakaavat, jotka laaditaan ja hyväksytään kunnissa. Maakuntakaavan lopullisen hyväksymisen tekee maakuntaliitto. Maankäytön suunnittelua ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki.

Kts. maakuntakaava, yleiskaava

Kts. Maankäyttö- ja rakennuslaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.