Maankäyttömuoto

Maankäyttömuoto tarkoittaa niitä tapoja, joihin maata käytetään, esimerkiksi asuminen, tiet, maa- ja metsätalous, teollisuus, puistot ja energiantuotanto. Liike-elämä, virkistys ja asuminen sekä teollisuus ovat tyypillisimpiä maankäyttömuotoja kaupunkien alueilla.

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.