Kerrosala

Kerrosala tarkoittaa kaikkien rakennuksen kerrosten yhteenlaskettua pinta-alaa, johon lasketaan tyypillisesti kaikkien rakennuksen kerroksien pinta-ala ulkoseinien ulkopintaan asti. Kerrosala voi myös tarkoittaa tontille määriteltyä rakennusoikeutta.

Kts. tontti, rakennusoikeus

Kts. Maankäyttö- ja rakennuslaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.