Keskeneräinen rakennus

Keskeneräinen rakennus tarkoittaa joko rakennusta tai muuta arkkitehtonista kokonaisuutta (esim. silta, tie, torni), jonka rakentaminen on jäänyt joko pysyvästi tai väliaikaisesti kesken.

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.