Keskuskauppakamari

Keskuskauppakamari toimii kauppakamarien yhteiselimenä, jonka toimintaa säätelee kauppakamarilaki. Sen jäseniä ovat kauppakamarit.

Keskuskauppakamarin keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa edistää koko maassa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, yrittäjyyttä, markkinataloutta ja tervettä kilpailua, osallistua lainsäädännön ja viranomaisten päätösten sekä muiden yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttavien toimenpiteiden valmisteluun Suomessa, EU:ssa ja maailmanlaajuisesti sekä tehdä niistä aloitteita ja antaa lausuntoja, myöntää Suomen elinkeinoelämän tunnustuksena ansiomerkkejä, tukea kauppakamareita niille kuuluvien tehtävien hoitamisessa sekä edistää kansainvälistymistä ja hoitaa yhteyksiä muiden maiden kauppakamareihin.

Kts. Kauppakamarilaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.