Kauppala

Kauppala on vanha termi, jota käytettiin aikoinaan epäitsenäisestä kauppalasta tai kaupunkimaisesta kunnasta Suomessa. Suomessa kauppalan kuntamuoto lakkautettiin vuonna 1977. Tällöin kaikki kauppalat muutettiin joko kaupungeiksi tai kunniksi.

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.