Omistusoikeus

Omistusoikeus tarkoittaa tietyn henkilön valtaa hallita ja/tai käyttää tiettyä esinettä tai kohdetta sekä määrätä siitä. Omistusoikeuden kohteena on oltava yksilöity ja aineellinen kohde. Omistusoikeus tuo myös omistusoikeuden omistajalle oikeuden kieltää muilta henkilöiltä esineen tai kohteen käyttö. Omistusoikeus voi kohdistua myös useammalle henkilölle, jolloin sitä kutsutaan yhteisomistukseksi.

Asunnon kohdalla omistusoikeuden haltijalla on täysimääräinen oikeus asunnon käyttämiseen. Toisin sanoen omistajalla on valta pitää asuntoa hallussaan, käyttää sitä hyväkseen sekä määrätä siitä kaikin tavoin. Osakehuoneiston omistusoikeus (huoneiston omistaja) rekisteröidään Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään esimerkiksi silloin, kun huoneisto vaihtaa omistajaa ja omistus osoitetaan paperisella osakekirjalla.

Omistusoikeutta voi rajoittaa erillinen hallintaoikeus. Tämä tarkoittaa sitä, että omistusoikeuden haltija ei voi esimerkiksi myydä toisen henkilön hallintaoikeuden alaista asuntoa ilman kyseisen henkilön lupaa. Tyypillinen tilanne erillisistä omistus- ja hallintaoikeuksista on esimerkiksi asunnon vuokraus, jolloin vuokranantajalla on asunnon omistusoikeus, mutta vuokralainen omistaa asunnon hallintaoikeuden.

Esineiden kohdalla omistajalla on täydellinen omistusoikeus, ellei sitä rajoita kohteeseen kohdistettu rajoitettu esineoikeus. Rajoitetun esineoikeuden omaavalla henkilöllä on joko oikeus käyttää kyseistä esinettä tai oikeus määrätä siitä.

Kts. hallintaoikeus, käyttöoikeuden asteet

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.