Hallintaoikeus

Kiinteistön ja asunnon hallintaoikeus tarkoittaa sitä, että henkilö voi pitää hallussaan sekä käyttää kiinteistöä sen omistajan tavoin, mutta kyseinen henkilö ei saa myydä, vuokrata tai hävittää sitä eikä määrätä siitä testamentissaan.

Asunnon kohdalla hallintaoikeus on varmastikin helpoiten avattavissa asuntoa vuokrattaessa. Tällöin asunnon omistajalla eli vuokranantajalla on asunnon omistusoikeus ja vuokralaisella asunnon hallintaoikeus. Asuntoa vuokrattaessa täytyy kuitenkin huomioida siihen liittyvät erityissääntelyt, esimerkiksi asunnon korjaus- ja muutostyöt. Toinen esimerkki hallinta- ja omistusoikeuden omistamisesta on se, että vanhemmat lahjoittavat asuntonsa hallintaoikeuden lapselleen, mutta pitävät omistusoikeuden itsellään. Samoin esimerkiksi rivitalon piha saattaa tuntua omalta pihalta, mutta pihan hallintaoikeus saattaakin kuulua taloyhtiölle.

Kuolleen henkilön omaisuuden eli jäämistön osalta hallintaoikeus määritellään perintökaaressa. Jollei testamentissa ole toisin määrätty, leskellä on oikeus saada kuolleen puolison jäämistön hallintaoikeus tilanteissa, joissa leski pitää sitä jakamattomana hallinnassaan. Tämän lisäksi leskellä on oikeus pitää jakamattomana puolisoiden yhteistä kotia ja siellä olevia tavanmukaisia asuntoirtaimistoja. Hallintaoikeus muuttuu ainoastaan, jos kuolleen puolison perilliset tai muut testamentissa testamentatut henkilöt vaadi perinnönjakoa.

Kts. käyttöoikeuden asteet, omistusoikeus

Kts. Perintökaari (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.