Käyttöoikeuden asteet

Käyttöoikeuden asteilla tarkoitetaan kiinteistön omistusoikeutta ja käyttöoikeutta. Tyypillisesti molemmat ovat saman henkilön hallinnassa, mutta näin ei aina kuitenkaan ole. Käyttöoikeus sekoitetaan usein hallintaoikeuteen, mutta oikeudellisesta näkökulmasta käyttöoikeus on suppeampi kuin hallintaoikeus.

Käyttöoikeus tarkoittaa kiinteistöjen ja asuntojen kohdalla sitä, että sen haltija voi ainoastaan käyttää kiinteistöä tai asuntoa, mutta hän ei saa myydä, testamentata tai hävittää sitä eikä hän saa luovuttaa käyttöoikeutta jollekin muulle henkilölle.

Omistusoikeus puolestaan tarkoittaa sitä, että sen haltija omistaa kiinteistön tai asunnon ja voi täten esimerkiksi testamentata, myydä tai vuokrata sen toisen henkilön käyttöön. Omistaja ei kuitenkaan saa luovuttaa tai pantata käyttöoikeuden alaista omaisuutta ilman käyttöoikeuden haltijan suostumusta.

Kts. hallintaoikeus, omistusoikeus

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.