Hankintameno

Hankintameno tarkoittaa sitä arvoa, jolla verovelvollinen on saanut tietyn omaisuuden omistukseensa. Näihin kuuluvat myös perusparannuksiin kuuluvat menot. Jos rakennus on vuokrattu, hankintamenot voi vähentää vuokratulosta vuotuisina poistoina.

Kts. hankintameno-olettama
Kts. Tuloverolaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.