Hankintameno-olettama

Hankintameno-olettama tarkoittaa ennalta määrättyä prosentuaalista osuutta tietyn omaisuuden, esimerkiksi kiinteistön, arvosta. Hankintameno-olettamaa käytetään luovutusvoittoa laskettaessa, jos se on verovelvolliselle edullisempi vaihtoehto.

Olettama on joko 20 % tai 40 % omaisuuden luovutushinnasta. Jos omaisuus on ollut myyjän omistuksessa vähintään 10 vuotta, hankintameno-olettama on tällöin 40 %. Kun omistusaika on vähemmän kuin 10 vuotta, hankintameno-olettama on 20 %.

Kts. hankintameno
Kts. Tuloverolaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.