Osakasluettelo

Osakasluettelo tarkoittaa osakeyhtiön pitämää luetteloa omista osakkeistaan sekä niiden omistajista eli osakkaista. Suomessa jokainen osakeyhtiö on velvoitettu pitämään osakasluetteloa. Osakasluettelo on laadittava heti yhtiön perustamisen jälkeen ja sen ylläpidosta vastaa osakeyhtiön hallitus.

Jos yhtiö kuuluu arvo-osuusjärjestelmään, osakasluettelo löytyy arvo-osuusrekisteristä.

Osakasluettelosta määrätään Suomessa osakeyhtiölaissa. Asunto-osakkeista puolestaan määritellään asunto-osakeyhtiölaissa.

Osakasluettelon tiedoista täytyy löytyä kunkin osakkeenomistajan nimi ja osoite joko aakkosjärjestyksessä tai numerojärjestyksessä osakeryhmittäin, osakkeiden antamispäivämäärä sekä yksilöityjen osakkaiden tai osakekirjojen määrä osakelajeittain. Jos kyseessä on luonnollinen henkilö, osakeluetteloon kirjataan osakeryhmän omistajan syntymäaika sekä oikeushenkilön rekisterinumero.

Osakasluetteloa on pidettävä julkisesti nähtävillä osakeyhtiön pääkonttorissa. Asunto-osakeyhtiöiden kohdalla osakkeen omistus osoitetaan sähköisellä merkinnällä huoneistotietojärjestelmässä.

Kts. asunto-osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiölaki, asunto-osakeyhtiön osakeluettelo, osakeryhmä

Kts. Osakeyhtiölaki (Finlex), Asunto-osakeyhtiölaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.