Asunto-osakeyhtiön osakeluettelo

Asunto-osakeyhtiön osakeluettelo asunto-osakeyhtiölain vaatima kooste taloyhtiön osakkeista. Osakeluetteloon merkitään kaikki taloyhtiön osakkeen osakeryhmittäin numerojärjestyksessä sekä huoneisto, jonka hallintaan osakeryhmä antaa oikeuden. Tämän lisäksi osakeluettelosta on selvittävä osakekirjojen antamispäivämäärä sekä omistajan nimi ja postiosoite. Jos osakkeen omistaja on luonnollinen henkilö, osakeluetteloon merkitään omistajan syntymäaika. Oikeushenkilön tapauksessa luetteloon merkitään rekisterinumero.

Kts. asunto-osakeyhtiö

Kts. Asunto-osakeyhtiölaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.