Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys

Asunto-osakeyhtiölain mukaan jokaisella taloyhtiöllä täytyy olla yhtiöjärjestys, joka rekisteröidään taloyhtiön perustamisen yhteydessä kaupparekisteriin. Yhtiöjärjestys hyväksytään vuosittain yhtiökokouksessa ja sen muuttaminen edellyttää määräenemmistöpäätöstä.

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys sisältää tiedot osakkeenomistajien keskeisistä oikeuksista ja velvollisuuksista, yhtiön omaisuudesta sekä siitä, miten yhtiön osakekanta on jakautunut.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä pitää määritellä vähintään:

  • yhtiön toiminimi ja kotipaikka (kunta Suomessa)
  • yhtiön toimiala (taloyhtiön hallitsemien rakennusten ja kiinteistöjen sijainti)
  • huoneistojen sijainti rakennuksessa tai kiinteistöllä
  • huoneiston numero/tunnus sekä huoneiston pinta-ala, huoneiden lukumäärä ja käyttötarkoitus
  • osakkeiden järjestysnumero
  • taloyhtiön hallinnassa olevat tilat
  • yhtiövastikkeen määräämisen perusteet
  • kuka määrää yhtiövastikkeen suuruuden ja maksutavan

Vaadittavien määritelmien lisäksi yhtiöjärjestykseen voi lisätä taloyhtiökohtaisia vapaaehtoisia määräyksiä, mutta nämä määräykset eivät saa olla ristiriidassa lakien ja viranomaisten antamien säädöksien kanssa.

Kts. asunto-osakeyhtiö

Kts. Asunto-osakeyhtiölaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.