Osakekirja

Osakekirja on todistus tietyn osakkeen tai tiettyjen osakkeiden omistamisesta. Yksi osakekirja voi siis vastata yhtä tai useampaa osaketta.

Osakekirjan voi antaa osakeluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle osakeyhtiön ja osakkeen rekisteröinnin jälkeen, mutta sen käyttäminen ei ole pakollista. Osakeyhtiön hallitus on kuitenkin velvoitettu antamaan osakekirjat osakkeenomistajan omistamista osakkeista hänen pyynnöstään.

Osakekirjasta on löydyttävä mm. seuraavat asiat:

  • osakeyhtiön toiminimi
  • osakeyhtiön yritys- ja yhteisötunnus
  • osakkeiden järjestysnumerot tai osakkeiden lukumäärä ja osakekirjan järjestysnumero
  • osakkeiden laji (mikäli yhtiössä on erilajisia osakkeita)

Ennen vuotta 2019 asunto-osakeyhtiöiden oli annettava osakekirja osakehuoneiston hallintaan oikeuttavasta osakeryhmästä. Nykyisin painetut osakekirjat eivät enää ole käytössä asunto-osakeyhtiöissä vaan osakkeiden omistukset kirjataan asunto-osakerekisteriin.

Kts. osakasluettelo, osakeryhmä

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.