Osakeryhmä

Asunto-osakeyhtiössä osakeryhmä tarkoittaa tiettyjä osakkeita, jotka yhdessä oikeuttavat määrätyn huoneiston hallintaan. Osakeryhmä on yksilöity järjestysnumerolla. Yksi osakeryhmä voi oikeuttaa joko yhteen tai useampaan osakkeeseen, joilla osakkeenomistaja on oikeutettu hallitsemaan tiettyä osakehuoneistoa. Osakeryhmät ovat käytössä asunto-osakeyhtiössä sekä keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä.

Vuoteen 2019 asti Suomen asunto-osakeyhtiölaissa määrättiin, että jokaisesta osakeryhmästä oli annettava osakekirja. Säännös kuitenkin kumottiin vuonna 2019.

Kts. osakekirja, osakasluettelo

Kts. Asunto-osakeyhtiölaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.